willscaping.com

Willscaping
Slotsgade 26A
DK - 5000 Odense C
 

T: +45 7020 1421
M: contact@willscaping.com

 

 

Transformation og vedkommenhed

 

 

 

Willscaping er involveret i research- og udviklingsprojekter, hvor virksomheder, organisationer eller mennesker ønsker at genudvikle, reformulere og transformere deres paradigme og platform.

 

Gennem research, workshops og dialogsparring er vi med til at udvikle mere attraktive og "villede" løsninger, koncepter, produkter og services. Med intensiveret originalitet. 

 

Vi integrerer tre faser i én proces - med markante resultater:

 

1. CONTEXT? / kvalitativ research

Indsigt igennem human based research med fokus på en dybere, mere reel og 'menneskelig' forståelse af kunde-/markedsmotivationer, drivkræfter, mønstre og sammenhænge, erkendte og uerkendte behov m.v.

 

2. CO:RE / skærpelse af paradigme 

Intensiveret idé, identitet og en skærpelse af det essentielle, mening og relevans. Åbner op for nye perspektiver og danner grundlag for udvikling af en tydeligere og skarpere platform.

 

3. ACT! /realisering af potentialer

Konkretisering af operationelle "strategiske landingsbaner", som sikrer hurtigere, 'friskere' og mindre omstændige tiltag og løsninger.

 

Vores indgår i samarbejdet som katalysatorer og sparringspartnere. Enten i udviklingsprojekter over længere tid eller i konkrete og afgrænsede research-, udviklings- og sparringsydelser.

 

Vi tillægger sociale, kulturelle og mellem-menneskelige aspekter meget store vægt og den del, som sikrer mere substantielle og kraftfulde løsninger - både internt i virksomheden og organisationen, og eksternt ift. kunde-/markedsudvikling.

 

Vil du drøfte en idé eller konkret projekt, uforpligtende naturligvis, så ring på 7020 1421 og spørg efter Troels K Hansen eller mail på troels@willscaping.com.